Laisvės Vaikai / TV Documentary Film
Role: Editor / Production: Tomas Miniotas, Bernardas Andriušis / Director: Armas Rudaitis