Laisvės vaikai – Ilgo metro dokumentinis TV filmas

Director: Armas Rudaitis
Prodiuseriai: Tomas Miniotas, Bernardas Andriušis